December - 2017
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Sportgazdaságtani Kutatóközpont

 A sport társadalomtudományi és gazdálkodástani kutatásainak 1991-től a korábbi Sportmenedzsment Kutatócsoport, majd 1994-től a Sport Társadalomtudományi Központ (vezetője 1999-ig Dénes Ferenc) adott keretet, 2002-től pedig a jelenlegi Sportgazdaságtani Kutatóközpont tölti be ezt a szerepet.
A Sportgazdaságtani Kutatóközpont a sportgazdaságtanra vonatkozó tudományos kutatások nemzetközileg elismert hazai központja kíván lenni, és tagjai arra törekszenek, hogy kapcsolatrendszert ápoljanak az iparág szereplőivel, az ezzel foglalkozó szakemberekkel, valamint az érintett kormányzati szervezetek képviselőivel. A Kutatóközpont vezetője András Krisztina, tagjai pedig Kassay Lili, Kozma Miklós, Kynsburg Zoltán, Rohony Ákos, Stocker Miklós és Szabó Ágnes.
A Kutatóközpont céljai megvalósítása érdekében a következő tevékenységeket látja el:

-  a sportgazdaságtanra vonatkozó hazai és nemzetközi irodalom és ismeretanyag gyűjtése, rendszerezése
-  a sportgazdaságtanhoz kapcsolódó közgazdasági és gazdaságtani elméleti és alkalmazott kutatások folytatása,
- a sportszféra sikeres működését erősítő kutatási eredmények és ismeretek széles körben való terjesztése,
- a kutatási eredmények megjelenítése és integrálása az egyetemi oktatásba,
- szakértői tanácsadás folytatása a sportszféra érintettjei számára.

A Kutatóközpont tagjainak jelentős szerepe volt és van abban, hogy az évekig futott Sportmenedzsment mellékszakirány eredményeire építve, a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kara (TF) a BCE Gazdálkodástudományi Karával közösen kidolgozta és indította a Sportmenedzsment mesterszakot. A szakot Sárközy Tamás professzor vezeti, a Gazdálkodástudományi Kar részéről a szakmai koordinációt a Kutatóközpont ill. az Intézet biztosítja.

 

 

 

Utolsó frissítés: 2019.03.11.