Április - 2020
H K S C P S V
  01 02 03 04 05
06 07 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

 

Benyújtott és megvédett PhD disszertációk 2004-

2018

Fejes József: Az immateriális termelési tényezők szerepe a banki értékteremtési folyamatban.
Témavezető: Boda György

 

2017

 

Báthory Zsuzsanna: A szervezeti struktúra értékáram központú átalakítási folyamatának elemzése változásmenedzsment szempontból egy lean menedzsmentet alkalmazó magyarországi termelő vállalat példáján. PhD tervezet.
Témavezető: Gelei Andrea

Havran Zsolt: A játékosok vásárlásának és képzésének jelentősége a hivatásos labdarúgásban: A közép-kelet-európai és a magyarországi játékospiac sajátosságai.
Témavezető: András Krisztina

Bakonyi Zoltán: Centralizáció és gazdasági válság – Úton a menedzsment akcelerátor hatás felé
Témavezető: Chikán Attila

 

 

2016

Fejes József: Az immateriális termelési tényezők szerepe a banki értékteremtés. PhD tervezet.
Témavezető: Boda György

Bakonyi Zoltán: Centralizáció és gazdasági válság – Úton a menedzsment akcelerátor hatás felé. PhD tervezet.
Témavezető: Chikán Attila

Gáspár Judit: A jövő alakítása a vállalati stratégiaalkotási gyakorlatban.
Témavezető: Czakó Erzsébet

 

2015

Takács Erika: A külső értékelés kórházon belüli hatását befolyásoló tényezők.
Témavezető: Wimmer Ágnes

Köves Alexandra: Back from the Future: Defining Sustainable Employment through Backcasting.
Témavezető: Pataki György

Havran Zsolt: Üzleti elemek a hivatásos labdarúgásban – értékteremtő tényezők azonosítása a játékospiacon. PhD tervezet.
Témavezető: András Krisztina

 

2014

Losonci Dávid: Emberierőforrás-menedzsment gyakorlatok a lean termelési rendszerben – kapcsolat a termelésstratégiai célokkal
Témavezető: Városiné Demeter Krisztina

Kopányi Tamás: A tulajdonosi érték alapú vezetés gyakorlati megvalósítása – Az integrált ügyviteli rendszerek felhasználási lehetőségei. PhD tervezet.
Témavezető: Reszegi László

 

2013

Matolay Réka: Agrárbiotechnológiai társaságok legitimációs stratégiái
Témavezető: Czakó Erzsébet

Gecse Gergely: A kis- és középvállalkozások logisztikai gyakorlatának vizsgálata.
Témavezető: Halászné Sipos Erzsébet

Esse Bálint: Elmés döntések. Heurisztikus folyamatok a beszállítóválasztási döntésekben.
Témavezető: Wimmer Ágnes

Stocker Miklós: Tudásintenzív vállalatok értékteremtése
Témavezető: Boda György

Takács Erika: A külső értékelés kórházon belüli hatásai. A teljesítmény- és a minőségfejlesztés ösztönzői és korlátai. PhD tervezet.
Témavezető: Wimmer Ágnes

Losonci Dávid: Emberierőforrás-menedzsment gyakorlatok a lean termelési rendszerben. PhD tervezet.
Témavezető: Városiné Demeter Krisztina

Restás Ágoston: A tűzoltásvezetők kényszerhelyzeti döntéshozatala.
Témavezető: Zoltayné Paprika Zita 

 

2012
Matyusz Zsolt: A kontingenciatényezők hatása a termelési stratégiára és a működési teljesítményre.
Témavezető: Demeter Krisztina 

Szabó Ágnes: A magyar szabadidősport működésének vizsgálata gazdálkodástani szempontból. 
Témavezető: András Krisztina

 

2011
Nagy Judit: Az ellátási lánc típusai és menedzsmentjének eszközei - empirikus elemzés.
Témavezető: Gelei Andrea

Sziva Ivett: Turisztikai desztinációk versenyképességének értelmezése és elemzése.
Témavezető: Czakó Erzsébet

Gecse Gergely: A kis- és középvállalkozások logisztikai gyakorlatának vizsgálata. PhD tervezet.
Témavezető: Halászné Sipos Erzsébet

Bódi-Schubert Anikó: A vevő-beszállító kapcsolat sikerének fogalmi modellje.
Témavezető: Gelei Andrea    

Matyusz Zsolt: A kontingenciatényezők hatása a termelési stratégiára és a működési teljesítményre. PhD tervezet.
Témavezető: Demeter Krisztina

Esse Bálint: Elmés döntések - Szállító kiválasztási döntések heurisztikus folyamatai. PhD tervezet.
Témavezető: Wimmer Ágnes

Szabó Ágnes: A magyar szabadidősport működésének vizsgálata gazdálkodástani szempontból. PhD tervezet.
Témavezető: András Krisztina

Stocker Miklós: Közös értékteremtés a tudás-intenzív vállalatoknál. A hivatásos magyar sportvállalatok esete. PhD tervezet.
Témavezető: Boda György

Jenei István: Kórházi folyamatok karcsúsítása. Külföldi és hazai tapasztalatok rendszerezése.
Témavezető: Városiné Demeter Krisztina 

Kozma Miklós: Értékteremtés Public-Private Partnership keretében. Különös tekintettel a vállalkozó szempontjaira.
Témavezető: Reszegi László

2010
Nagy Judit: Az ellátási lánc típusai és menedzsmentjének eszközei-empirikus elemzés. PhD tervezet.
Témavezető:Gelei Andrea

Bódi-Schubert Anikó: Az üzleti kapcsolatok sikerének vizsgálata- a kapcsolatban jelentkező kritikus események elemzésének segítségével. PhD tervezet.
Témavezető: Gelei Andrea

Némethné Pál Katalin: Innovációs tevékenység mérése a magyar vállalatoknál.
Témavezető: Czakó Erzsébet

2009
Sziva Ivett: Turisztikai desztinációk versenyképességének értelmezése és elemzése. PhD tervezet.
Témavezető:Czakó Erzsébet

Szántó Richárd: Telepítési döntések - telepítési konfliktusok.
Témavezető: Zoltayné Paprika Zita

Kazainé Ónodi Annamária: Az értékközpontú vállalatvezetést szolgáló teljesítménymérési rendszer.
Témavezető: Reszegi László

Némethné Pál Katalin: Innovációs tevékenység mérése a magyar vállalatoknál. PhD tervezet.
Témavezető: Czakó Erzsébet

2008
Jenei István: Egészségügyi folyamatok karcsúsításának vizsgálata. PhD tervezet.
Témavezető: Városiné Demeter Krisztina

Gáspár Judit: A jövő alakítása a vállalati stratégiaalkotási gyakorlatban. PhD tervezet.
Témavezető: Czakó Erzsébet

Becser Norbert: Szolgáltatásminőség fejlesztés a kiskereskedelemben: Egy lehetséges mérési modell és az arra épülő döntéstámogató rendszer alapjai.
Témavezető: Zoltayné Paprika Zita

Könczöl Erzsébet: A vállalati értéknövelés helye a magyar középvállalatok stratégiai célrendszerében.
Témavezető: Chikán Attila

2007
Dobos Imre: Készletmodellek a visszutas logisztikában.
Témavezető: Chikán Attila

Gelei Andrea: Beszállító-típusok és azok alapvető kompetenciái a hazai autóipari ellátási láncban.
Témavezető: Chikán Attila

Tátrai Tünde: A közbeszerzés, mint sajátos beszerzési tevékenység és fejlődési lehetőségei Magyarországon.
Témavezető: Chikán Attila

Radó Márk: Az infláció hatása a vállalati értékre - különös tekintettel az adóhatásokra.
Témavezető: Reszegi László

Kozma Miklós: Értékteremtés Public-Private Partnership keretében- a vállalkozó szemszögéből. PhD tervezet.
Témavezető: Reszegi László

Kazainé Ónodi Annamária: Az értékközpontú vállalatvezetést szolgáló teljesítménymérési rendszer. PhD tervezet.
Témavezető: Reszegi László

Szántó Richárd: Telepítési döntések, környezeti konfliktusok. PhD tervezet.
Témavezető: Zoltayné Paprika Zita

2006
Topcu Katalin: A kulturstandard-kutatás elmélete és gyakorlata magyar-osztrák menedzser-interakcióban: egy magyar szempontú jellemzés.
Témavezető: Zoltayné Paprika Zita

András Krisztina: Üzleti elemek a sportban, a labdarúgás példáján.
Témavezető: Chikán Attila

Pecze Krisztina: Vállalati kapcsolati hálók Magyarországon. A hosszú távú piaci kapcsolatok motivációi.
Témavezető: Chikán Attila

Szabó Árpád: A privatizáció hatása a romániai vállalatok működésére.
Témavezető: Czakó Erzsébet

Matolay Réka: Agrárbiotechnológiai társaságok legitimációs stratégiái. PhD tervezet.
Témavezető: Czakó Erzsébet

2005
Kiss János: A technológiai innováció szerepe a magyar vállalatok versenyképességében.
Témavezető: Chikán Attila

Bartek-Lesi Mária és Pál Gabriella: Az üvegház hatású gázok kibocsátásának szabályozása és a szabályozás hatása a villamosenergia termelő vállalatokra Magyarországon.
Témavezető: Chikán Attila

Juhász Péter: Az üzleti és könyv szerinti érték eltérésének magyarázata - Vállalatok mérlegen kívüli tételeinek értékelési problémái.
Témavezető: Reszegi László

2004
Vörösmarty Gyöngyi: A beszerzés információs kapcsolatai
Témavezető: Chikán Attila

  

Benyújtott és megvédett MTA doktori, Ph.D ill. kandidátusi disszertációk, 1986 – 2003


MTA doktori disszertációk

Chikán Attila: Az anyagi folyamatok menedzsmentje a magyar gazdaságban a nemzetközi tendenciák tükrében: Doktori értekezés, 1997

Kindler József: Döntéselméleti előfeltevések kritikája: Doktori értekezés, 1988 Bibliogr. a köt. végén.


Ph.D illetve kandidátusi értekezések

Bartók István: Vállalatkormányzás: Ph.D értekezés, 2001, Bibliogr.: p. 125-138.; Témavezető: Bayer József

Czakó Erzsébet: Versenyképesség iparágak szintjén: A globalizáció tükrében: Ph.D értekezés, 2000, Bibliogr.: p. 195. és a fejezetek végén; Témavezető: Chikán Attila

Dolgos Olga: A logisztika szerepe a vállalati versenyképességben: Empirikus propozíció-alkotás: Ph.D értekezés, 2000, Bibliogr.: p. 214-243.; Témavezető: Chikán Attila

Dorgai Ilona: A részvényesi értékmaximálás és a vállalati értékteremtés kapcsolata: Ph.D értekezés, 2002, Témavezető: Reszegi László

Gritsch Mátyás: A logisztikai stratégia szerpe a vállalati versenyképességben : a magyar vállalatok előtt álló kihívások és lehetőségek: Ph.D értekezés, 2001, Bibliogr.: p. 104-114.; Témavezető: Chikán Attila

Horváth Annamária: A logisztika és a vevői elégedettség kapcsolata – A logisztikai kiszolgálási színvonal vizsgálata: Ph.D értekezés, 2002, Témavezető: Chikán Attila

Pataki György: Az ökológiailag fenntartható vállalat: Ph.D értekezés, 2000, Bibliogr.: p. 206-216.; Témavezető: Kerekes Sándor

Városiné Demeter Krisztina: A termelési stratégia hozzájárulása a vállalati szintű versenyképességhez Magyarországon és nemzetközi viszonylatban: Ph.D értekezés, 2000, Bibliogr.: p. 150-166, 171-172.; Témavezető: Chikán Attila

Vörösmarty Gyöngyi: A beszerzés információs kapcsolatai: Ph.D értekezés, 2002, Bibliogr.: p. 145-158.; Témavezető: Chikán Attila

Wimmer Ágnes: A vállalati teljesítménymérés az értékteremtés szolgálatában:A működési és a pénzügyi teljesítmény kapcsolatának vizsgálata: Ph.D értekezés, 2000, Bibliogr.: p. 189-208.;Témavezető : Chikán Attila

Zoltayné Paprika Zita: A stratégiai döntéshozatal módszertani kérdései: Ph.D értekezés, 1999, Bibliogr.: p. 187-198.; Témavezető : Kindler József

Zsolnai László: The challenge of alternative economics: kandidátusi értekezés, 1994, Bibliogr.: p. 107-114.

Utolsó frissítés: 2019.03.11.