Február - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

A demonstrátorság, a demonstrátori munka építőelemei

A demonstrátorság céljai és pillérei

 

Demonstrátori rendszerünk céljaként a Budapesti Corvinus Egyetem nappali tagozatos hallgatóinak tehetséggondozását határoztuk meg. E tehetséggondozás célja a sikeres egyetemi hallgató, a sikeres egyetemi hallgatói életúthoz való hozzájárulás. Ennek keretében aktív kapcsolatot kereső és építő hallgatók dolgoznak együtt intézeti kollégákkal és diáktársaikkal.

 

1. ábra A demonstrátori rendszer pillérei

 

 

Az elmúlt több mint két évtized alatt kialakult gyakorlat azt mutatja, hogy a demonstrátorok számos ponton aktívan kapcsolódnak az Intézet mindennapjaiba. Évfolyamonként és meglévő tapasztalataik szerint azonban eltérő feladatokban érdemes szerepet vállalniuk. Intézeti kollégáink arra törekednek, hogy a hallgatókkal egyeztetve a diákok tudásának, ismereteinek és érdeklődési körének megfelelő, kihívást jelentő feladatokon és problémákon dolgozzanak együtt. Ezek a feladatok nagyon széles körből kerülnek ki. Dominánsan kapcsolódnak a felsőoktatási kulcstevékenységekhez, elsősorban az oktatáshoz. Megjelenik emellett a kutatás. De egyéb feladatok, pl. rendezvények szervezése, azokban való közreműködési is kiemelt figyelmet kap.

 

Fiatalabb demonstrátorainknak a kisebb órai feladatok mellett elsősorban a Vállalatgazdaságtan, Tevékenységmenedzsment, Döntési technikák és Üzleti gazdaságtan tárgy szemináriumainak hospitálását javasoljuk, órarészletek tartására készítjük fel őket. Fiatalabb demonstrátorainkra is ösztönzően hat, hogy idősebb társaiktól – akár több tárgyra kiterjedően is – elvárjuk az oktatásban való minél aktívabb részvételt. Ez egyfajta demonstrátori életpálya lehetőségeként jelenik meg előttük.

 

Az Intézethez kapcsolódó hallgatóktól azt kérjük, hogy mélyedjenek el egy-egy témakörben, annak kapcsán fejlesszék és összegezzék ismereteiket. A tudományos munka végső célja a Tudományos Diákköri Konferencián való részvétel. A demonstrátorok szakmai fejlődését egyetemi oktatókhoz, kutatási programhoz kapcsolódás szolgálhatja.

 

Az 1. ábra három olyan pillért ragad meg, amelyek a demonstrátori rendszer oszlopait adják: az önkéntességet, a személyes kapcsolatokat és az egyéni munkát.

 

A demonstrátori rendszer és az Intézet kereteiben végzett munka önkéntességre épül. A diákok tanulni szeretnének, és saját felelősségük is, hogy milyen mélységekben vesznek rész az Intézetben folyó munkában, illetve, hogy mindezt miképp építik be saját tanulási, fejlődési folyamatukba. A tapasztalatok arra utalnak, hogy a demonstrátorság ideje alatt kialakított személyes (tanárok és diákok irányába egyaránt) kapcsolat a közös és sikeres munka egyik legfontosabb „kötőanyagaként” ragadható meg. Ez egy rendkívüli lehetőség a hagyományosan tömegképzési intézményekké váló felsőoktatási közegben. A hallgatókkal közösen dolgozó kollégáknak is ez a személyes kapcsolat ad teret a megfelelő bevonásra.

 

Az egész tanéven végighúzódik a demonstrátori tevékenység fontos tartóelemét jelentő hallgatói egyéni munka. Az egyéni munka egyéni felelősséget is jelent. Az egyéni munka kereteit és mérföldköveit az oktatóval és a hallgatótársakkal kialakított személyes kapcsolat adja, a legerősebb orientáló hatással az oktató bír. A közös rendezvények lehetőséget teremtenek a személyes kapcsolatteremtésre. A legszorosabb kapcsolat általában az adott oktatóhoz kapcsolódó demonstrátorok között alakul ki. Ma már ugyanakkor a kapcsolattartás számos formája biztosít lehetőséget az információcserére.

 

A három pillér együttesen az értékes közösségre építhet. Biztos alapot ad neki, hogy a demonstrátori rendszer nagy hagyományokkal rendelkezik az Intézetben, lévén az egyik alapító intézetként itt jelent meg először ez az együttműködési forma az egyetemen. Ebből táplálkozik részben az a sokszínű tapasztalat, amely erős alapot ad a hallgatók bevonására, a hallgatókkal közösen végrehajtható feladatok meghatározására, a közös problémamegoldására. Ezen értékes közösség aktív és belsős tagjai maguk a hallgatók is. Célunkkal összhangban van, ha egy-egy hallgató rövidebb ideig kapcsolódik hozzánk. Mégis úgy gondoljuk, hogy az elérhető tanulási és fejlődési ív annál teljesebb, minél nagyobb felelősséget tud vállalni egy-egy demonstrátor, természetesen egyre több tapasztalat birtokában.

 

 

Demonstrátorok - Főoldal

 

Utolsó frissítés: 2019.03.11.