Május - 2018
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 26 27
28 29 30 31  

A demonstrátorság, a demonstrátori munka építőelemei

Intézeti demonstrátori rendszerünk céljaként a Budapesti Corvinus Egyetem nappali tagozatos hallgatóinak tehetséggondozását határoztuk meg.

Az intézeti demonstrátori rendszer és az Intézet kereteiben végzett munka önkéntességre épül. A diákok tanulni szeretnének, és saját felelősségük is, hogy milyen mélységekben vesznek rész az Intézetben folyó munkában, illetve, hogy mindezt miképp építik be saját tanulási, fejlődési folyamatukba. A tapasztalatok arra utalnak, hogy a demonstrátorság ideje alatt kialakított személyes (tanárok és diákok irányába egyaránt) kapcsolatok a közös és sikeres munka egyik legfontosabb pilléreként ragadhatók meg. Intézeti kollégáink arra törekednek, hogy a hallgatókkal egyeztetve a diákok tudásának, ismereteinek és érdeklődési körének megfelelő, kihívást jelentő feladatokon és problémákon dolgozzanak együtt.

 

A fenti három terület adja az intézeti demonstrátori rendszer keretét: a tehetséggondozás az önkéntességre és a személyes kapcsolatokra épít. Az elmúlt majdnem két évtized alatt kialakult gyakorlat azt mutatja, hogy a demonstrátorok számos ponton aktívan kapcsolódnak az Intézet mindennapjaiba. Évfolyamonként és meglévő tapasztalataik szerint azonban eltérő feladatokban érdemes szerepet vállalniuk. 

Az egész tanéven végighúzódik a demonstrátori tevékenység fontos szálát jelentő hallgatói egyéni munka. A közös rendezvények mellett a hallgatóknak lehetőségük van arra, hogy az aktuális félév tantárgyaihoz kapcsolódóan egy-egy kollégánk mellett részt vegyenek az oktatási tevékenységben. Fiatalabb demonstrátorainknak a kisebb órai feladatok mellett elsősorban a Vállalatgazdaságtan, Tevékenységmenedzsment, Döntési technikák és Üzleti gazdaságtan tárgy szemináriumainak hospitálását, a tanítási felkészítőn való részvételt javasoljuk. Fiatalabb demonstrátorainkra is ösztönzően hathat, hogy idősebb társaiktól – akár több tárgyra kiterjedően is – elvárjuk az oktatásban való aktív részvételt.

 

Az Intézethez kapcsolódó hallgatóktól azt kérjük, hogy mélyedjenek el egy-egy témakörben, annak kapcsán fejlesszék és összegezzék ismereteiket. A tudományos munka végső célja a Tudományos Diákköri Konferencián való részvétel. A demonstrátorok szakmai fejlődősét egyetemi oktatókhoz, kutatási programhoz kapcsolódás szolgálhatja. A sikeres TDK szereplést hivatott támogatni az a programunk, melynek keretében a demonstrátorok lehetőséget kapnak arra, hogy az érdeklődő kollegáknak és társaiknak elővezessék az általuk vizsgált területet, problémát (előTDK). Ez az egyik legjobb alkalom arra, hogy a különböző évfolyamú és ismereti háttérrel rendelkező diákok egymástól is tanuljanak.

A közös intézeti demonstrátori rendezvények végig kísérik az évet, és a közösségépítés mellett az elméleti ismeretek mélyítését és a gyakorlati kapcsolódását hivatottak feltárni.
Immár hagyomány, hogy a demonstrátori program része egy évnyitó, kétnapos vidéki elvonulás, ahol az informális ismerkedés mellett szakmai programok is zajlanak. A demonstrátorok ennek keretében nem csak egymást, de Intézetünket és kollégáinkat is jobban megismerhetik. Az őszi félév egyik találkozóján vállalatlátogatás a program. A vállalatlátogatásokat demonstrátorok szervezik és az Intézet oktatói közül is csatlakoznak az érdeklődők. Az egyes vállalatok megtekintése során a cégek vezetőinek szakmai előadásaira is sor kerül. Az elmúlt években az őszi program részévé vált, hogy néhány éve végzett demonstrátorainkat élménybeszámolóra invitáljuk.
A tavaszi félév során a további vállalatlátogatás mellett lassan tradícióvá erősödik, hogy az Intézet demonstrátorai önkéntes munkát szerveznek, önkéntes munkában vesznek részt (tereprendezés egy vadasparkban, játékos programok szervezése egy gyermekotthon lakóinak, pénzügyi alapismeretek oktatása gimnáziumban). Az éves munka szerves részét képezi, hogy a közös alkalmak némelyikén előre egyeztetett témában meghívott előadó és/vagy felkészült hallgatók előadásával szakmai programot szervezünk. A félévek a közös munka értékelésével zárulnak, és az év végi záró alkalmon búcsúzunk el végzett demonstrátorainktól.

2004-ig az akkor 15 éves Vállalatgazdaságtan Tanszékhez 138 demonstrátor csatlakozott. A 2011/2012-ig tartó periódusban több mint 300 hallgató vett részt az immár Vállalatgazdaságtan Intézet ernyője alá került három tanszékünk munkájában. Az intézeti demonstrátoraink többsége továbbra is a Vállalatgazdaságtan című tárgy hallgatói, illetve a tárgyhoz kapcsolódó tanulmányi verseny résztvevői közül kerül ki.

A Bologna folyamat BSc és MSc típusú képzéseinek hatása az alábbiak szerint jelenik meg intézeti demonstrátori rendszerünkben. A hallgatók első lezárt alapszakos évük végén jelentkezhetnek legkorábban intézeti demonstrátornak. Ha valaki ősszel kezdte el egyetemi tanulmányait, akkor már a tanév tavaszi félévének végén beadhatja be intézeti demonstrátori pályázatát. A pályázat elbírálása után a hallgatókat egy tanévre nevezzük ki intézeti demonstrátornak.

Kitüntetett figyelmet szentelünk annak, hogy a hozzánk csatlakozó hallgatókkal több évig, akár MSc diploma megszerzéséig is együtt dolgozzunk. Az intézet életében több évig aktívan résztvevő intézeti demonstrátorokat a senior intézeti demonstrátorok.

 

 

Demonstrátorok - Főoldal

 

Utolsó frissítés: 2016.07.28.