Február - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

Az Intézet demonstrátori rendszere 2004 – 2008

A Vállalatgazdaságtan Intézet demonstrátori rendszere a hallgatók tehetséggondozását tekinti fő feladatának. Célja továbbá, hogy az egyes tanévekben olyan közösség jöjjön létre, melyben a demonstrátorok az Intézet oktatói és demonstrátortársaik támogatásával találják meg saját érdeklődési területüket, legyen ez akár kutatási vagy /és oktatási feladathoz kapcsolódás, mely személyes fejlődésüket szolgálja.

Az elmúlt években az intézethez kapcsolódó demonstrátorok évfolyamonkénti megosztását az alábbi táblázat mutatja. A demonstrátorok és elődemonstrátorok[1] listája a 2. pontban található.

 

Évf./tanév

2004/2005

2005/2006

2006/2007

2007/2008

2008/2009

II. (elődemonstrátor) 

 

12

24

III.

14

12

21

23

7

IV.

13

11

10

19

8

V.

7

11

13

13

14

összesen

34

34

44

67

53


1. A demonstrátori munka

A demonstrátori program féléves ciklusokra tagolódik, amely egyik oldalról kapcsolódik az adott félévekben az intézetben oktatott tárgyakhoz és a zajló kutatásokhoz, másrészről havonta külön demonstrátori rendezvényekre kerül sor.

A tanév indításakor a diákok és az Intézetben oktató és kutatást vezető kollégák bemutatkozására és a félévi közös munka alapjainak felvázolására kerül sor. A demonstrátorok lehetőséget kapnak arra, hogy érdeklődésük szerinti kisebb csoportokba rendeződve jelentkezzenek a kutatásvezetőknél a közös munkára. Ettől a ponttól két irányban folyik tovább a munka: a kutató- és oktatócsoportok eltérő feladatokba vonják be a demonstrátorokat; míg a havi rendszerességgel megrendezett találkozókon minden demonstrátor részt vesz.

A tanév rendezvényei a közösségépítés mellett az elméleti ismeretek mélyítését és a gyakorlati kapcsolódását hivatottak feltárni.

A különböző évfolyamú és ismereti háttérrel rendelkező diákok egymástól is tanulhatnak. A 2007/2008 tanévben például az egyik demonstrátor vitaestet szervezett „Biciklivel Budapesten” címmel, melyen saját TDK dolgozatát prezentálta a demonstrátornak és a témához kapcsolódó elméleti és gyakorlati szakembereknek (Fleischer Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa; László János, a Magyar Kerékpáros Klub elnöke) Ez a vita indította el azt a hallgatói kezdeményezést, mely hatására a tanév végére biciklitárolókat állítottak fel az Egyetem környékén.

Immár hagyomány, hogy a demonstrátori program része egy kétnapos vidéki elvonulás, ahol az informális ismerkedés mellett szakmai programok is zajlanak. (Az alábbi képmontázs a 2006-os lakitelki elvonuláson készült.)

Az őszi félév egyik találkozóján vállalatlátogatás a program. A vállalat­látogatásokat demonstrátorok szervezik és az Intézet oktatói közül is csatlakoznak az érdeklődők. Az egyes vállalatok megnézése mellett a cégek vezetőinek szakmai előadásaira is sor kerül. Az elmúlt évek során az alábbi vállaltokba jutottunk el:

  • 2004/2005 Magyar Suzuki Zrt., Esztergom
  • 2005/2006 Dunaferr Zrt., Dunaújváros
  • 2006/2007 Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Társaság (RHK Kht.) Paks és a készülő „atomtemető”, Bátaapáti
  • 2007/2008 Bosch, Hatvan; Dunai Finomító, Százhalombatta; Paksi Atomerőmű
  • 2008/2009 GE, Veresegyház

A második félévi demonstrátori programba már egy harmadik irány is bekapcsolódik. A kutatócsoportok munkája tovább folyik, és a szokásos havi demonstrátori találkozok is. A harmadik szál a demonstrátorok egyéni munkájának megalkotása, intézeti konzulenshez kapcsolódva, cél a részvétel a Tudományos Diákköri Konferencián.

Ebben félévben a havi találkozókon a diákok kutatását és oktatását segítő módszertani „workshopok” mellett korábbi demonstrátorokat is visszatérnek az Intézethez, akik egy kötetlen beszélgetés keretében beszámolnak jelenlegi munkahelyi tapasztalataikról és arról, hogy mit adtak nekik a demonstrátorként eltöltött évek.

A tavaszi félév során lassan hagyománnyá vált, hogy az Intézet demonstrátorai önkéntes munkában vesznek részt:

  • 2006/2007-es tanévben a Budakeszi Vadasparkban eltöltött nap alatt a tereprendezés és a természet tisztítása volta feladat, és a napot bográcsgulyással, illetve ’Az önkéntes munka szerepéről az oktatásban’ című – kötetlen beszélgetés meghívott szakértőkkel – zárult.
  • 2007/2008 tanévben a budapesti Cseppkő Gyermekotthonban töltöttünk egy napot, ahol egész napos játszóházat szerveztünk az ott élő gyermekeknek.
  • 2008/2009 tanévben terveink szerint a Bátor Tábor Alapítványhoz látogatunk el.

Az egyik demonstrátori program keretében a diákok lehetőséget kapnak arra is, hogy az érdeklődő kollegáknak és demonstrátor társaiknak elővezessék az általuk vizsgált területet, problémát (előTDK).

A félév a közös munka értékelésével zárul, és ezen a záró alkalmon búcsúzunk el végzett demonstrátorainktól.

A demonstrátori rendszer az önkéntességre épül, a diákok tanulni szeretnének és saját felelősségük is, hogy milyen mélységekben vesznek rész az Intézeten folyó munkában, illetve, hogy mindezt miképp építik be saját tanulási, fejlődési folyamatukba.

2. Demonstrátorok 2004-2008


[1] A 2006/2007-es tanévben a Vállalatgazdaságtan című tárgy első évfolyamra került, és mivel továbbra is ennek a tárgynak hallgatói és a tárgyhoz kapcsolódó tanulmányi verseny résztvevői közül kerül ki az intézeti demonstrátorok jelentős része, továbbá a Bologna folyamat BSC és MSC típusú képzéseinek hatására a demonstrátori rendszer részben módosításra került. A másodévesen demonstrátornak jelentkező hallgatók „elődemonstrátori” státuszt kaphatnak.

Utolsó frissítés: 2019.03.11.